CÔNG TY TNHH CÁ TƯƠI

Địa chỉ :Tầng Trệt , Tòa Nhà Rosana , 60 Nguyễn Đình Chiểu , Phuờng Ka Đao , Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : ( +848) 222 00 943 -  Fax : (+848) 222 00 957 

Email : inquiry@fresheafood.com.vn

 

04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại : ( +848) 222 00 943 - Fax : (+848) 222 00 957 - Email : inquiry@freshseafood.com.vn

Thông tin liên hệ

Họ & Tên :
Địa chỉ :
Điện thoại:
Email :
Nội dung: