Thí điểm sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị: Cần đầu tư đồng bộ

Phú Yên là một trong 3 tỉnh được chọn thí điểm khai thác,...

Thủy sản 2015: Hiện đại hóa để nâng cao giá trị

Thông tin từ Hội nghị Tổng kết ngành thủy sản năm 2014...

HTX Nuôi trồng Thủy sản Xuân Quý

Thành lập từ năm 2006, HTX Xuân Quý hiện có 24 xã viên, hoạt...